Gendarmerie

Administratieve gebouwen van de Rijkswacht. Militaire dienst die verantwoordelijk is voor het toezicht op de openbare veiligheid en openbare orde.

In het kort

Frans

Opening

Het hele jaar.